Ditsobotla Co-operative Bank e eitlheletse eng?

 

  1. Ditheo tsa dithusano (co-operative scheme)
  2. Ditheo tsa poloko (funeral scheme)
  3. Setheo sa thuso go dithuto (Academic Loan Scheme)

Fa o batla thaloso ka ngwe ya dintlha tse, o kaleletsa kgotsa golagana le rona mo atereseng le magala e e fa godimo.

GA O BATLA GO JOINA TLA KA

  1. ID
  2. Proof of residence (lokwalo la tulo)